Cecha probiercza stanowi znak urzędowy, potwierdzający wykonanie przez Urząd Probierczy badań określających zawartość metalu szlachetnego w wyrobie. Poniżej znajdują się wzory cech m.in. dla złota cechy probiercze srebra i złota

Jednostką masy diamentu jest 1karat (kr, ct) = 0,200g Poniżej znajduje się tabela przeliczeniowa średnicy do masy diamentu stosunek srednicy do masy diamentu